سلام ، به سایت شرکت برق سالار خوش آمدید.

بلوار دشتستان خ گل افشان ٤ پلاك 5
ایران ،تهران،شهرک صنعتی شمس آّباد
پایه های چراغ پارکی

یکی دیگر از محصولات تولیدی شرکت برق صنعت سالار تولید انواع پایه چراغ های پارکی در انواع و ابعاد مختلط می باشد

پارکی : BSS-DARA 001
پارکی : BSS-DARA 002
پارکی : BSS-DARA 003
پارکی : BSS-DARA 004
پارکی : BSS-DARA 005
پارکی : BSS-DARA 006
پارکی : BSS-DARA 007
پارکی : BSS-DARA 008
پارکی : BSS-DARA 009
پارکی : BSS-DARA 010
پارکی : BSS-DARA 011
پارکی : BSS-DARA 012
پارکی : BSS-DARA 013
پارکی : BSS-DARA 014
پارکی : BSS-DARA 015
پارکی : BSS-DARA 015