سلام ، به سایت شرکت برق سالار خوش آمدید.

بلوار دشتستان خ گل افشان ٤ پلاك 5
ایران ،تهران،شهرک صنعتی شمس آّباد

المان پست گرید - وبسایت رسمی شرکت برق سالار

گالوانیزه چیست؟

گالوانیزه چیست؟

برجهای روشنایی چیست؟

برجهای روشنایی چیست؟

حضور شرکت برق صنعت سالار در نمایشگاه برق سال 89

حضور شرکت برق صنعت سالار در نمایشگاه برق سال 89

گالوانیزه چیست؟

گالوانیزه چیست؟

گالوانیزه آهنی است که با روی پوشانده شده باشد. این آهن، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند، از زنگ زدن محفوظ میماند. ماهیت آهن گالوانیزه در آهن گالوانیزه ، بین آهن و روی ، پیلی الکتروشیمیایی تشکیل ...
برجهای روشنایی چیست؟

برجهای روشنایی چیست؟

برج روشنایی یا همان دكل روشنايي برای روشنایی محوطه های بزرگ مانند میادین، پارکها ها، نمایشگاه ها، خیابان ها، پل ها ،ساختمان هایی بیمارستان ها، کارخانه ها استفاده زیادی می شوند. ...
گالوانیزه چیست؟

گالوانیزه چیست؟

برجهای روشنایی چیست؟

برجهای روشنایی چیست؟

حضور شرکت برق صنعت سالار در نمایشگاه برق سال 89

حضور شرکت برق صنعت سالار در نمایشگاه برق سال 89

گالوانیزه چیست؟

گالوانیزه چیست؟

برجهای روشنایی چیست؟

برجهای روشنایی چیست؟

گالوانیزه چیست؟

گالوانیزه چیست؟

برجهای روشنایی چیست؟

برجهای روشنایی چیست؟

گالوانیزه چیست؟

گالوانیزه چیست؟

برجهای روشنایی چیست؟

برجهای روشنایی چیست؟

حضور شرکت برق صنعت سالار در نمایشگاه برق سال 89

حضور شرکت برق صنعت سالار در نمایشگاه برق سال 89

نمایشگاه برق سال 92

نمایشگاه برق سال 92